25.09.2020

Láska k tvým příkazům dá lidem pokoj, na své cestě neklopýtnou.
Žalm 119, 165 (SNC)

Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte.
Koloským 3, 16 (CSP)