24.04.2019

K tobě, Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti.
Žalm 141, 8

Ježíš jim ukázal ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána.
Jan 20, 20 (CSP)