03.12.2020

Každý ať přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin.
5. Mojžíšova 16, 17 (B21)

To, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.
2. list Korintským 8, 12 (B21)