19.09.2021

Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého.
Žalm 37, 8 (CSP)

Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň.
List Jakubův 3, 5–6