30.11.2021

Můj čas je ve tvých rukou.
Žalm 31, 16 (SNC1)

Copak si někdo z vás svými starostmi prodlouží život o jediný den?
Lukáš 12, 25 (B21)