25.08.2019

Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce.
2. Královská 19, 30

Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
Římanům 11, 16