12.07.2020

Tobě, Panovníku, náleží spravedlnost, ale nám zbývá tohoto dne jenom hanba.
Daniel 9, 7 (CSP)

Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil.
Efezským 2, 8 (SNC)