19.08.2022

Má duše přilnula k tobě, Bože, tvá pravice mě pevně drží.
Žalm 63, 9

Znám toho, komu jsem uvěřil. Jsem si jist, že vše, co mi svěřil, s jeho pomocí bezpečně zachovám až do jeho příchodu.
2. list Timoteovi 1, 12 (SNC)