24.05.2022

Hospodine, nehněvej se tolik a nepřipomínej neustále vinu. Jen pohleď, všichni jsme tvůj lid.
Izajáš 64, 8 (CSP)

Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista, který jediný je bez hříchu.
1. list Janův 2, 1 (SNC)