21.02.2019

Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti, Bože!
Žalm 19, 13 (B21)

Ježíš říká: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“
Jan 6, 37