20.06.2019

Až do nejdelšího stáří budu stát při vás. Stvořil jsem vás a také se o vás postarám. Budu vám oporou a vysvobodím vás.
Izajáš 46, 4 (SNC)

Ke společenství s Kristem nás povolal přece sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?
1. list Korintským 1, 9 (SNC)