22.06.2021

Dny člověka jsou jako tráva a jako květina na louce. Jen vítr silněji zavane, květ opadne a není. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků až na věky.
Žalm 103, 15–16.17 (SNC)

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
Římanům 5, 2