17.12.2018

Dám vodu v pustině a řeky v pusté krajině, abych dal pít svému lidu, svému vyvolenému.
Izajáš 43, 20 (CSP)

Ježíš říká: „Kdo má žízeň, pojď se ke mně napít.“
Jan 7, 37 (SNC)