17.04.2021

Hospodinovy příkazy nám pročišťují zrak.
Žalm 19, 9 (SNC)

Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte.
Koloským 3, 16 (CSP)