Kdo jsme

Sbor Jednoty bratrské v Liberci byl založen v roce 1945 a je součástí Jednoty bratrské v České Republice, která má v současné době 29 sborů ve 27 městech a na dvou dalších místech svou práci začíná.

V říjnu 2014 se liberecký sbor transformuje na tři menší sbory v lokalitách Vratislavice, Růžodol a Ruprechtice. V Růžodole zahájil činnost sbor s názvem Jednota bratrská Růžodol.

Důležitými aktivitami sboru jsou Křesťanská základní škola a mateřská škola Jana Amose Komenského, Středisko volného času Narnie, Rodinné centrum Knoflík - Růžodol z.s. a Amos z.s..

Sbor, jeho aktivity a díla mají za cíl obohacovat život lidí okolo nás a představit církev a její hodnoty tak, jak je většinou lidé neznají.

Jsme lidmi, kteří poznali proměňující moc evangelia. Smysl našeho života jsme nalezli v osobním vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, kterého jsme poznali jako zachránce a osobního přítele na každý den.

 

Vznik Jednoty bratrské

Jednota bratrská, ve světě známá jako Unitas Fratrum, Iglésia Morava či Moravská církev (Moravian Church), se zrodila v závěru velkých společenských a náboženských proměn v Čechách (husitství). Ovlivněna učením Petra Chelčického byla založena v Kunvaldu v regionu dnešních východních Čech v roce 1457–1458.

Skupina, která se shromáždila kolem bratra Řehoře, zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní tradice. Církev se rychle rozrůstala a šířila po Čechách a na Moravě.

Mezi nejvýznamnější představitele patřil Lukáš Pražský, Jan Černý – lékař, Jan Augusta, Jan Blahoslav, Jan Jessénius – lékař nebo Jan Amos Komenský.

Jednota bratrská byla od samotného počátku pronásledovaná a nechtěná. Na počátku 17. století jí však přece jen bylo dopřáno trochu svobodného života. Netěšila se z něj však dlouho. Prohraná bitva na Bílé hoře roku 1620 znemožnila její existenci, stejně jako všech ostatních reformačních církví. Mnoho lidí opustilo veškeré své jmění a raději odešlo do exilu. Někteří však byli donuceni zůstat doma a snažili se v tajnosti svou víru uchovat. Byli posilováni ze zahraničí, povzbuzováni Písmem a inspirováni tajnými setkáními. Tímto způsobem přežili celé století.

 

Obnovení Jednoty bratrské

V letech 1722 až 1727 několik rodin z Moravy, převážně z Fulneku i z jiných míst, které do jisté míry zachovaly tradice původní Jednoty, pod vedením Christiana Davida, našlo útočiště v Sasku, na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Vystavěli osadu, kterou nazvali Herrnhut ("místo, které střeží Bůh"), česky Ochranov. Budování jednotné nové (resp. obnovené) církve bylo díky skupinám, přicházejících z různých míst a prostředí, velmi komplikované. Rozhodující okamžik nastal při vylití Ducha svatého během slavení večeře Páně 13. srpna 1727.

V roce 1732 vyslalo toto křesťanské společenství první misionáře k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři. A brzy následovaly další misie: do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky.

Ve své vlasti, v "zemi otců", mohla Jednota bratrská zapustit kořeny po císařském ediktu z roku 1861. První sbor obnovené Jednoty bratrské byl založen roku 1870 v Potštejně a další následovaly v Dubé u České Lípy, Ústí nad Orlicí, Praze, Jablonci nad Nisou, Duchcově, Turnově, Mladé Boleslavi a Nové Pace. Státního uznání se Jednotě bratrské dostalo v Předlitavsku roku 1880 nařízením rakouského ministra kultury a vyučování. Na území dnešní ČR užívala Jednota bratrská zpočátku názvy Evangelická církev bratrská nebo Ochranovská církev bratrská. Název "Jednota bratrská" byl zaveden vedle těchto starších názvů roku 1921.

 

Současná Jednota bratrská

V dnešní době je světově rozšířená Jednota bratrská rozdělena do čtyř regionů: africký, evropský, karibský a severoamerický, které se skládají z 21 samostatných provincií. Jednota bratrská pracuje ve světě v 6 misijních provinciích a 14 misijních oblastech.

Jednota bratrská v České Republice je členem Ekumenické rady církví, České biblické společnosti a spolupracuje i s dalšími křesťanskými organizacemi.

Žije intenzivní vztahy s lidmi napříč všemi generacemi a přináší jim dobrou zprávu o Ježíši Kristu, který má v dnešní době po celém světě již přes 2 miliardy následovníků (téměř třetina lidstva).

Kde nás najdete?

Rychlý kontakt

 • Adresa

  Jednota bratrská Růžodol
  Růžodolská 118/26
  46001 Liberec XI - Růžodol I

 • E-mail

  info@jbruzodol.cz

 • Telefon

  +420 485 114 558

 • 73634361

Můžete nás podpořit

 • Dobromat

  1) klikněte na obrázek Dobromatu
  2) vyberte e-shop, na kterém budete nakupovat
  3) vyberte organizaci, kterou chcete podpořit:
  RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK RŮŽODOL, z.s.
  nebo
  KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ J. A. KOMENSKÉHO
  Děkujeme!

   

Go to top